Csider Zsoltné: Gyógytestnevelő

A VMPSZ Sárvári Tagintézményénél óraadóként a répcelaki általános iskolában foglalkozom a különböző mozgás, mozgásszervi problémákkal küzdő tanulókkal.

Szakmai munkásságom: 1989-ben végeztem Sopronban, az Apácai Csere János Tanítóképző Főiskola Soproni Óvónőképző Intézetében. 25 évig dolgoztam, mint óvónő, közben folyamatosan képeztem magam. 2005-ben a NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés oklevelet szereztem.