Horváth Mária: gyógypedagógus – logopédia szakos tanár

Horváth Mária: gyógypedagógus – logopédia szakos tanár

A gyermekek szeretetét és a játékos tanításon alapuló tapasztalatszerzés örömét óvodapedagógusként éltem át először, még pályám kezdetén a sárvári Vármelléki Óvodában. Csoportmunkám mellett évekig részt vállaltam, mint gyógypedagógiai asszisztens a lemaradó gyermekek felkarolásában és képességfejlesztésük segítésében.

Pedagógusi elhivatottságom, továbbá az óvoda részéről jelentkező igény vezetett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 2008-ban gyógypedagógus-logopédiai tanár szakon másoddiplomát szereztem. Logopédusként a székhelyintézmény, a Szatmár úti Telephely és a Sitkei Tagóvoda gyermekeinek beszéd- és nyelvi fejlesztése jelentette a napi munkám.

Szakmai átszervezést követően, 2014. november elsejétől kerültem a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézményébe. Logopédiai ellátási körzetem kibővült. A meglévőkön kívül a tiszta beszéd útján terelgetem a gyermekeket a Csényei Óvodában, az Ölbői Iskolában és a Szent László Katolikus Általános Iskolában.

Elsődlegesen a pöszeség javításával, a beszédértés/észlelés fejlesztésével, óvodai diszlexia-prevencióval és a megkésett beszédfejlődés terápiájával foglalkozom. Kiemelten fontosnak tartom továbbá az írás, olvasás, szövegértés zavarának kezelését és megelőzését az iskolában.

2015-ben pedagógus szakvizsgát szereztem fejlesztőpedagógus szakirányon.