Reider Orsolya

Reider Orsolya

Gyógypedagógus

2007-ben végeztem az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán gyógypedagógusként (pszichopedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak terapeuta szakokon). 2015-ben szakvizsgáztam fejlesztőpedagógus szakirányon.

2007 őszétől 2013 őszéig általános iskolákban foglalkoztam sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

2013 szeptemberétől dolgozom a VMPSZ Sárvári tagintézményében.

Nevelési tanácsadás keretében terápiákat tartok óvodások, iskolások számára. A foglalkozásokat igyekszem a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez igazítani. Szakértői tevékenység keretében pedig a tanulási nehézség diagnosztizálásában veszek részt.