Takács Katalin

Logopédus

Pedagógusi pályámat óvodapedagógusként kezdem a Répcelaki Napközi Otthonos Óvodában.

Óvodapedagógusként, az egyéni képességek szerinti differenciált fejlesztést, bánásmódot preferáltam munkám során. Továbbképzéseimet a logopédiai fejlesztés iránt érdeklődésem határozta meg. Először gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget, majd 2005-ben másoddiplomás képzésben gyógypedagógus, logopédiai tanári diplomát szereztem. A főiskolán tanultakon kívül fejlesztő fejlesztőmunkámat segítik a tanfolyamokon megszerzett ismeretek is. A főiskola elvégzését követően, több éven keresztül a Sárvári Kistérségi Társulás megbízott logopédusaként Répcelak, Uraiújfalu, Jákfa, Rábapaty óvodáiban és iskoláiban tevékenykedtem logopédusként. Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye logopédusaként végzem a logopédiai fejlesztést az említett települések óvodáiban, iskoláiban.

A tanév elején elvégzett vizsgálatok alapján, ebben a tanévben, többségében pösze terápiát igénylő beszédkórképpel kerültek hozzám gyerekek.  Kisebb számban szorulnak diszlexia prevencióra, beszédészlelés és beszédmegértés terápiára. A fejlesztést 4-5-6 fős csoportokban végzem, a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez, fejlettségi szintjéhez igazodva.

Fontosnak tartom a folyamatos önképzést, új vizsgálati és terápiás módszerek, eszközök megismerését, amelyek hatékonyabbá tehetik fejlesztő munkámat.